Shop

Photoshop 2021 Tangentbordsgenvägar

Lathund: Alla tangentbordsgenvägar för senaste versionen av Adobe Photoshop 2021

Adobe® Photoshop®-kortkommandon

 

Program-menyer

Kommando Genväg
Arkiv
Nytt... Ctrl+N
Öppna... Ctrl+O
Bläddra i Bridge… Alt+Ctrl+O
Skift+Ctrl+O
Öppna som... Alt+Skift+Ctrl+O
Öppna som smart objekt...
Öppna senaste>
Rensa senaste fillista
Stäng Ctrl+W
Stäng alla Alt+Ctrl+W
Stäng andra Alt+Ctrl+P
Stäng och gå till Bridge... Skift+Ctrl+W
Spara Ctrl+S
Spara som... Skift+Ctrl+S
Alt+Ctrl+S
Återgå F12
Exportera>
Snabbexportera som PNG
Exportera som... Alt+Skift+Ctrl+W
Exportinställningar...
Spara för webben (gammal)... Alt+Skift+Ctrl+S
Exportera till Aero…
Lager till filer...
Lagerkompositioner till filer...
Lagerkompositioner till PDF...
Ritytor till filer...
Ritytor till PDF...
Tabeller för färgsökning ...
Datauppsättningar som filer...
Banor till Illustrator...
Zoomify...
Återge video …
Generera>
Bildobjekt
Dela...
Dela via Behance...
Sök i Adobe Stock...
Montera inbäddat...
Montera länkat...
Paket ...
Automatisera>
Gruppera...
PDF-presentation...
Skapa droplet...
Beskär och räta upp foton
Kontaktkarta II...
Anpassa bild...
Lägg samman till HDR Pro...
Objektivkorrigering...
Photomerge...
Ändra färgläge...
Skript>
Bildbearbetare...
Ta bort alla tomma lager
Lägg samman alla lagereffekter
Lägg samman alla masker
Script Events-hanterare...
Läs in filer i stapel...
Läs in flera DICOM-filer...
Statistik...
Bläddra...
Importera>
Variabla datauppsättningar...
Videobildrutor till lager...
Anteckningar...
WIA-stöd...
Filinformation... Alt+Skift+Ctrl+I
Versionshistorik
Skriv ut... Ctrl+P
Skriv ut en kopia Alt+Skift+Ctrl+P
Avsluta Ctrl+Q
Redigera
Ångra Ctrl+Z
Gör om Skift+Ctrl+Z
Växla senaste läge Alt+Ctrl+Z
Tona... Skift+Ctrl+F
Klipp ut Ctrl+X
F2
Kopiera Ctrl+C
F3
Kopiera sammanslagna Skift+Ctrl+C
Klistra in Ctrl+V
F4
Klistra in special>
Klistra in utan formatering
Klistra in på samma plats Skift+Ctrl+V
Klistra in i Alt+Skift+Ctrl+V
Klistra in utanför
Radera
Indexsökning Ctrl+F
Kontrollera stavning...
Sök och ersätt text...
Fyllning... Skift+F5
Ramlinje...
Innehållsanpassad fyllning...
Skala för innehållsmedvetenhet Alt+Skift+Ctrl+C
Tänjning av marionett
Tänj perspektiv
Omforma fritt Ctrl+T
Omvandling>
Igen Skift+Ctrl+T
Skala
Rotera
Skeva
Förvrängning
Perspektiv
Tänj
Dela upp tänjning horisontellt
Dela tänjning vertikalt
Dela upp tänjning på tvären
Ta bort delning av tänjning
Rotera 180°
Rotera 90° medsols
Rotera 90° motsols
Vänd vågrätt
Vänd lodrätt
Justera lager automatiskt...
Blanda lager automatiskt…
Ersätt himmel...
Definiera penselförinställning...
Definiera mönster...
Definiera egen form...
Rensa>
Urklipp
Händelser
Allt
Videocache-minne
Förinställningar för Adobe PDF ...
Förinställningar>
Förinställningshanteraren...
Migrera förinställningar
Exportera/importera förinställningar...
Fjärranslutningar...
Färginställningar... Skift+Ctrl+K
Tilldela profil...
Konvertera till profil...
Kortkommandon... Alt+Skift+Ctrl+K
Menyer... Alt+Skift+Ctrl+M
Verktygsfält...
Inställningar>
Allmänna... Ctrl+K
Gränssnitt...
Arbetsyta...
Verktyg...
Händelselogg...
Filhantering...
Exportera…
Prestanda...
Virtuellt minne...
Verktyg...
Genomskinlighet & tryckbarhet...
Enheter & linjaler...
Stödlinjer, stödraster & segment…
Plugin-program...
Text...
3D...
Utökade kontroller...
Förhandstitt på teknik...
Produktförbättring ...
Camera Raw...
Bild
Läge>
Bitmapp
Gråskala
Duplexfärg
Indexerad färg...
RGB-färg
CMYK-färg
Lab-färg
Flerkanals
8 bitar/kanal
16 bitar/kanal
32 bitar/kanal
Färgtabell...
Justeringar>
Intensitet/kontrast...
Nivåer... Ctrl+L
Kurvor... Ctrl+M
Exponering...
Lyster...
Nyans/mättnad... Ctrl+U
Färgbalans... Ctrl+B
Svartvitt... Alt+Skift+Ctrl+B
Fotofilter...
Blanda kanaler...
Sök färg...
Invertera Ctrl+I
Färgreduktion...
Tröskelvärde...
Övertoningskarta...
Selektiv färgändring...
Skuggor/högdagrar...
HDR-toning...
Tunna ut Skift+Ctrl+U
Matcha färg...
Ersätt färg...
Utjämna...
Automatisk toning Skift+Ctrl+L
Autokontrast Alt+Skift+Ctrl+L
Automatisk färg Skift+Ctrl+B
Bildstorlek... Alt+Ctrl+I
Storlek på arbetsyta... Alt+Ctrl+C
Bildrotation>
180°
90° medsols
90° motsols
Fritt val...
Vänd arbetsytan vågrätt
Vänd arbetsytan lodrätt
Beskär
Rensa...
Visa alla
Duplicera...
Använd bild...
Beräkna...
Variabler>
Definiera...
Datauppsättningar...
Använd datauppsättning...
Svällning...
Analys>
Ange måttskala>
Standard
Egen...
Markera datapunkter>
Egen...
Registrera mått
Linjal
Räkningsverktyg
Placera skalmarkör...
Lager
Nytt>
Lager... Skift+Ctrl+N
Bakgrund
Grupp...
Grupp från lager...
Rityta...
Rityta från grupper ...
Rityta från lager ...
Ram från lager...
Konvertera till ram
Lager via Kopiera Ctrl+J
Lager via Klipp ut Skift+Ctrl+J
Kopiera CSS
Kopiera SVG
Duplicera lager (grupp)...
Ta bort>
Ta bort lager (grupp)
Dolda lager
Snabbexportera som PNG Ctrl+'
Exportera som... Alt+Skift+Ctrl+'
Byt namn på lager...
Lagerstil>
Blandningsalternativ...
Avfasning och Relief...
Ramlinje...
Innerskugga...
Innerglöd...
Satäng...
Färgövertäckning...
Övertoningsövertäckning...
Mönsterövertäckning...
Ytterglöd...
Skugga...
Kopiera lagerstil
Klistra in lagerstil
Radera lagerstil
Globalt ljus...
Skapa flera lager
Visa/dölj alla effekter
Skala lagereffekter...
Smart filter>
Inaktivera smarta filter
Ta bort filtermask
Inaktivera filtermask
Ta bort smarta filter
Nytt fyllningslager>
Enfärgad...
Övertoning...
Mönster...
Nytt justeringslager>
Intensitet/kontrast...
Nivåer...
Kurvor...
Exponering...
Lyster...
Nyans/mättnad...
Färgbalans...
Svartvitt...
Fotofilter...
Blanda kanaler...
Sök färg...
Invertera...
Färgreduktion...
Tröskel...
Övertoningskarta...
Selektiv färgändring...
Lagerinnehåll...
Lagermask>
Visa alla
Dölj alla
Visa markering
Dölj markering
Från Genomskinlighet
Radera
Använd
Aktivera/inaktivera lagermask
Länka/bryt länk till lagermask
Vektormask>
Visa alla
Dölj alla
Aktuell bana
Ta bort
Aktivera/inaktivera vektormask
Länka/bryt länk till vektormask
Skapa/frigör urklippsmask Alt+Ctrl+G
Smarta objekt>
Konvertera till smart objekt
Nytt smart objekt via Kopiera
Visa i Utforskaren
Uppdatera ändrat innehåll
Uppdatera allt ändrat innehåll
Redigera innehåll
Återtställ omforma
Länka om till fil...
Länka om till biblioteksbild...
Ersätt innehåll...
Exportera innehåll...
Bädda in länkat
Bädda in alla länkade
Konvertera till länkad ...
Konvertera till lager
Stapelläge>
Ingen
Entropi
Intervall
Kurtosis
Maximal
Medel
Median
Minimum
Skevhet
Standardavvikelse
Summering
Varians
Rastrera
Videolager>
Nytt videolager från fil...
Nytt tomt videolager
Infoga tom bildruta
Duplicera bildruta
Ta bort bildruta
Ersätt filmklipp...
Tolka filmklipp...
Visa ändrad video
Återställ bildruta
Återställ alla bildrutor
Läs in bildruta igen
Rastrera
Rastrera>
Text
Form
Fyllningsinnehåll
Vektormask
Smart objekt
Video
3D
Lagerstil
Lager
Alla lager
Nytt lagerbaserat segment
Gruppera lager Ctrl+G
Dela upp lager Skift+Ctrl+G
Dölj lager
Ordna>
Lägg överst Skift+Ctrl+Ä
Lägg över Ctrl+Ä
Lägg under Ctrl+Ö
Lägg underst Skift+Ctrl+Ö
Invertera
Kombinera former>
Sammanfoga former
Subtrahera främre form
Sammanfoga former vid överlappning
Subtrahera former vid överlappning
Justera>
Överkanter
Lodräta mittpunkter
Nederkanter
Vänsterkanter
Vågräta mittpunkter
Högerkanter
Fördela>
Överkanter
Lodräta mittpunkter
Nederkanter
Vänsterkanter
Vågräta mittpunkter
Högerkanter
Vågrätt
Vertikalt
Lås lager... Ctrl+/
Länka/bryt länk till lager
Markera länkade lager
Lägg samman lager Ctrl+E
Lägg samman synliga Skift+Ctrl+E
Gör till ett lager
Projektion>
Sanera färg...
Överstrålning...
Ta bort svarta kantpixlar
Ta bort vita kantpixlar
Text
Mer från Adobe-teckensnitt...
Paneler>
Panelen Tecken
Panelen Stycke
Panelen Specialtecken
Panelen Teckenstil
Panelen Styckestil
Kantutjämning>
Ingen
Skärpa
Klar
Kraftig
Rundad
Windows LCD
Windows
Orientering>
Vågrätt
Lodrätt
OpenType>
Standardligaturer
Kontextalternativ
Mjuka ligaturer
Dekortecken
Gammalstil
Stilistiska alternativ
Alternativ för versaltecken
Utsmyckningar
Ordningstal
Bråktal
Justeringsalternativ
Japanska 78
Japanska, expert
Japanska, traditionell
Proportionella avstånd
Kana
Latinska kursiva tecken
Formpressa till 3D
Skapa arbetsbana
Konvertera till form
Rastrera textlager
Konvertera textformtyp
Tänj text...
Matcha teckensnitt...
Storlek på förhandsgranskning av teckensnitt>
Ingen
Liten
Medel
Stor
Extra stor
Enorm
Språkalternativ>
Standardfunktioner
Östasiatiska funktioner
Mellanösternfunktioner
Latinsk lodrät standardjustering
Tate-chu-yoko
Avstånd överkant till överkant
Avstånd nederkant till nederkant
Arabiska siffror från vänster till höger - 123 %
Arabiska siffror från höger till vänster - 123 %
Siffror på hindi
Siffror på persiska
Kashida
Standardriktning
Teckenriktning vänster till höger
Teckenriktning höger till vänster
Uppdatera alla textlager
Hantera teckensnitt som saknas
Klistra in Lorem Ipsum
Läs in standardteckenstilar
Spara standardteckenstilar
Markera
Allt Ctrl+A
Avmarkera Ctrl+D
Markera igen Skift+Ctrl+D
Omvänd Skift+Ctrl+I
Skift+F7
Alla lager Alt+Ctrl+A
Avmarkera lager
Sök lager Alt+Skift+Ctrl+F
Isolera lager
Färgområde...
Fokusyta...
Motiv
Himmel
Markera och maskera... Alt+Ctrl+R
Ändra>
Gräns...
Utjämna...
Utöka...
Dra samman...
Ludd... Skift+F6
Utvidga
Liknande
Omforma markering
Redigera i snabbmaskläge
Läs in markering...
Spara markering...
Ny 3D-strängpressning
Filter
Senaste filter Alt+Ctrl+F
Konvertera för smarta filter
Neural Filters...
Filtergalleri...
Adaptiv vidvinkel... Alt+Skift+Ctrl+A
Camera Raw-filter... Skift+Ctrl+A
Objektivkorrigering ... Skift+Ctrl+R
Gör flytande... Skift+Ctrl+X
Gränspunkt... Alt+Ctrl+V
3D>
Generera normalschema...
Generera ojämnhetsschema (höjd)...
Brus>
Damm och repor...
Lägg till brus...
Median...
Reducera brus...
Ytutjämning
Förvandla pixlar>
Fasett
Färgraster...
Högdagerstuds
Kristallisera...
Mezzotint...
Mosaik...
Skapa fläckar...
Förvrängning>
Diffus glöd...
Förskjutning...
Glas...
Knipning...
Krusning...
Polära koordinater...
Sfär...
Sicksack...
Skeva...
Vattenringar...
Virvel...
Våg...
Konstnärliga>
Al Fresco...
Färgat ritstift...
Färgklickar...
Kantlinje...
Kornig film...
Neonljus...
Palettkniv...
Pastellkrita...
Plastfilm...
Smetig penna...
Stansa ut...
Svamp...
Torr pensel...
Undermålning...
Vattenfärg...
Oskärpa>
Formoskärpa...
Gaussisk oskärpa...
Genomsnitt
Linsoskärpa...
Mera oskärpa
Oskärpa
Radiell oskärpa...
Rutoskärpa...
Rörelseoskärpa...
Smart oskärpa...
Ytoskärpa...
Oskärpegalleri>
Oskärpa i fält...
Oskärpa i iris...
Lutning/förskjutning...
Banoskärpa ...
Snurra oskärpa ...
Penseldrag>
Bläckskiss...
Kantiga streck...
Korsstreck...
Markerade kanter...
Mörka streck...
Sprejade streck...
Stänk...
Sumi-e...
Skiss>
Basrelief...
Blött papper...
Brevpapper...
Contékrita...
Fotokopia...
Gips...
Krita & träkol...
Krom...
Naggade kanter...
Nätform...
Raster...
Strukturpenna...
Stämpel...
Träkol...
Skärpa>
Kantskärpa
Mera skärpa
Oskarp mask...
Skakreducering...
Skärpa
Smart skärpa...
Stilisera>
Diffusera...
Djup...
Glödande kanter...
Hitta konturer
Hitta konturer i nivå...
Oljemålning...
Relief...
Skapa plattor...
Solarisera
Vind...
Textur>
Korn...
Krackelering...
Lapptäcke...
Mosaik...
Målat glas...
Texturerare...
Video>
Ej sammanflätning...
NTSC-färger
Återgivning>
Låga...
Bildruta...
Träd...
Differensmoln
Fiber...
Linsöverstrålning...
Ljuseffekter...
Moln
Annat>
Egen...
Förflyttning...
HSB/HSL
Högpass...
Maximum...
Minimum...
3D
Nytt 3D-lager från fil...
Lägg samman 3D-lager
Exportera 3D-lager…
Sfäriskt panorama>
Importera panorama...
Nytt panoramalager från valda lager
Exportera panorama...
Hämta mer innehåll...
Ny 3D-strängpressning från markerat lager
Ny 3D-strängpressning från markerad bana
Ny 3D-strängpressning från aktuell markering
Nytt nät från lager>
Vykort
Förinställning av nät>
Kon
Runt kub
Kub
Cylinder
Munk
Hatt
Pyramid
Ring
Läsk
Sfär
Vinflaska
Djupschema till>
Plan
Dubbelsidigt plan
Heldragen strängpressning
Dubbelsidig heldragen strängpressning
Cylinder
Sfär
Volym...
Gruppera objekt
Gruppera alla objekt i en scen
Flytta objekt till markplan
Paketera objekt på markplan
Ny målning sida vid sida från lager
Generera UV:ar ...
3D-färgutfall...
Målningssystem>
Textur
Projektion
Måla på texturmål>
Basfärg
Höjd
Opacitet
Grovhet
Metall
Genomskinlighet
Djup
Markera ritbara områden
Skapa övertäckning för målning>
Trådram
Skuggad
Hörnfärger
Dela strängpressning
Tillämpa tvärsnitt på scen
Enhetliggör scen för 3D-utskrift
Förenkla nät...
Skapa arbetsbana från 3D-lager
Återge 3D-lager Alt+Skift+Ctrl+R
Återge dokument till fil...
Skissa med aktuell pensel
Inställningar för 3D-utskrift ...
3D-utskrift ...
Visa
Korrekturinställningar>
Egen...
Aktuell CMYK
Aktuell cyanplåt
Aktuell magentaplåt
Aktuell gulplåt
Aktuell svartplåt
Aktuella CMY-plåtar
Äldre Macintosh RGB (Gamma 1.8)
Internetstandard RGB (sRGB)
Bildskärms-RGB
Färgblindhet - rödblind typ
Färgblindhet - grönblind typ
Korrekturfärger Ctrl+Y
Tryckbarhetsvarning Skift+Ctrl+Y
Pixelproportioner>
Egna pixelproportioner...
Ta bort pixelproportioner...
Återställ pixelproportionerna...
Fyrkant
D1/DV NTSC (0,91)
D1/DV PAL (1,09)
D1/DV NTSC Widescreen (1,21)
HDV 1080/DVCPRO HD 720 (1,33)
D1/DV PAL Widescreen (1,46)
Anamorfisk 2:1 (2)
DVCPRO HD 1080 (1,5)
Korrigering av pixelproportioner
Alternativ för 32-bitars förhandsgranskning...
Zooma in Ctrl++
Ctrl+=
Zooma ut Ctrl+-
Anpassa till skärm Ctrl+0
Anpassa lager till skärm
Anpassa ritytan till skärmen
100% Ctrl+1
Alt+Ctrl+0
200%
Utskriftsstorlek
Verklig storlek
Vänd horisontellt
Förhandsvisning av mönster
Skärmläge>
Standardbildskärmsläge
Fullskärmsläge med menyrad
Fullskärmsläge
Extras Ctrl+H
Visa>
Lagerkanter
Markeringskanter
Målbana Skift+Ctrl+H
Stödraster Ctrl+,
Stödlinjer Ctrl+Å
Arbetsytestödlinjer
Ritytestödlinjer
Ritytenamn
Smarta stödlinjer
Segment
Anteckningar
Pixelrutnät
Plattgränser för förhandsvisning av mönster
Sekundär 3D-vy
3D-markplan
3D-ljus
3D-markering
UV-övertäckning
Markeringsram för 3D-nät
Nät
Redigera punkter
Alla
Inga
Visa extras...
Linjaler Ctrl+R
Fäst Skift+Ctrl+.
Fäst mot>
Stödlinjer
Stödraster
Lager
Segment
Dokumentgränser
Alla
Inga
Lås stödlinjer Alt+Ctrl+Å
Rensa stödlinjer
Rensa valda ritytestödlinjer
Rensa arbetsytestödlinjer
Ny stödlinje...
Ny stödlinjelayout...
Nya stödlinjer från form
Lås segment
Radera segment
Fönster
Ordna>
Lägg alla sida vid sida
Lägg alla under varandra
Visa 2 upp vågrätt
Visa 2 upp lodrätt
Visa 3 upp vågrätt
Visa 3 upp lodrätt
Visa 3 upp skiktat
Visa 4 upp
Visa 6 upp
Slå samman alla till flikar
Överlappande
Platta
Flyt i fönster
Flyt alla i fönster
Matcha zoomning
Matcha plats
Matcha rotation
Matcha alla
Nytt fönster
Arbetsyta>
2019 12 Arbetsyta
LunAlpha Arbetsyta 2021
Min Arbetsyta 2019 07
Min Arbetsyta 3D
SGJ 2019 Arbetsyta
SGJ Arbetsbana 2019 v2
SGJ Arbetsyta 2019 3
Det viktigaste (standard)
3D
Bilder och webben
Rörelse
Måla
Fotografering
Återställ Det viktigaste
Ny arbetsyta...
Ta bort arbetsyta...
Kortkommandon & menyer...
Lås arbetsytan
Hitta filtillägg på Exchange (äldre)...
Filtillägg (äldre)>
Adobe Color-teman
Adobe Paper Texture Pro
3D
Anteckningar
Banor
Bibliotek
Egenskaper
Former
Funktionsmakron Alt+F9
F9
Funktionsändringstangenter
Färg F6
Färgrutor
Histogram
Händelser
Info F8
Justeringar
Kanaler
Klonkälla
Lager F7
Lagerkompositioner
Måttlogg
Mönster
Penselinställningar F5
Penslar
Specialtecken
Stilar
Stycke
Styckeformat
Tecken
Teckenformat
Tidslinje
Verktygsförinställningar
Versionshistorik
Överblick
Övertoningar
Alternativ
Verktyg
Hjälp
Hjälp om Photoshop...
Praktiska självstudiekurser...
Nyheter...
Om Photoshop...
Systeminformation...
Hantera mitt konto...
Logga ut... (m.johansson.it@gmail.com)
Uppdateringar...

 

Panelmenyer

Kommando Genväg
3D
Flytta objekt till markplanet
Centrera nätet i vyn
Markera målningsbara områden
Skapa övertäckning för målning>
Trådram
Skuggad
Hörnfärger
Lägg till förinställning för ljus...
Ersätt förinställningar för ljus...
Spara ljusförinställning...
Ta bort aktuell förinställning för ljus
Lägg till objekt>
Lägg till förinställning av nät>
Lägg till från fil...
Ta bort objekt
Duplicera objekt
Instansobjekt
Baka objekt
Ersätt nät
Gruppera objekt
Omvänd ordning
Markera instanser
Markera referens
Exportera nät...
Återgivning Alt+Skift+Ctrl+R
Exportera 3D-lager…
Stäng
Stäng flikgrupp
Banor
Ny bana...
Duplicera bana...
Ta bort bana
Skapa arbetsbana...
Gör markering...
Fyll bana...
Linjera bana...
Urklippsbana...
Skapa symmetribana
Avaktivera symmetribana
Panelalternativ...
Stäng
Stäng flikgrupp
Egenskaper
Stäng
Stäng flikgrupp
Former
Ny formgrupp...
Ändra namn på Form...
Ta bort Form...
Endast text
Små miniatyrbilder
Stora miniatyrbilder
Liten lista
Stor lista
Visa sökfält
Visa senaste
Lägg till standardformer...
Importera former...
Exportera valda former...
Äldre former med mera
Stäng
Stäng flikgrupp
Funktionsmakron
Knappläge
Nytt funktionsmakro...
Ny uppsättning...
Duplicera
Ta bort
Spela upp
Starta/stoppa inspelning
Spela in igen...
Infoga menyobjekt...
Infoga stopp...
Infoga villkorligt...
Infoga bana
Alternativ för funktionsmakron...
Uppspelningsalternativ...
Tillåt verktygsinspelning
Radera alla funktionsmakron
Återställ funktionsmakron
Läs in makron...
Ersätt makron...
Spara makron...
Kommandon
Bildrutor
Bildeffekter
LAB - Svartvit teknik
Produktion
Stjärnspår
Texteffekter
Strukturer
Videofunktionsmakron
Stäng
Stäng flikgrupp
Färg
Nyanskub
Intensitetskub
Färghjul
Gråskalereglage
RGB-reglage
NMI-reglage
CMYK-reglage
Lab-reglage
Webbfärgreglage
Kopiera färg som HTML
Kopiera färgens hexadecimala kod
RGB-spektrum
CMYK-spektrum
Gråskaleramp
Aktuella färger
Gör ramp webbsäker
Stäng
Stäng flikgrupp
Färgrutor
Ny färgruteförinställning...
Ny färgrutegrupp...
Ändra namn på Färgruta...
Ta bort Färgruta...
Mycket små miniatyrbilder
Små miniatyrbilder
Stora miniatyrbilder
Liten lista
Stor lista
Visa sökfält
Visa senaste
Lägg till standardfärgrutor...
Importera färgrutor...
Exportera valda färgrutor...
Exportera färgrutor för Exchange...
Äldre färgrutor
Stäng
Stäng flikgrupp
Histogram
Uppdatera ej cachelagrat
Komprimerad vy
Utvidgad vy
Visa alla kanaler
Visa statistik
Visa kanaler i färg
Stäng
Stäng flikgrupp
Händelser
Stega framåt
Stega bakåt
Ny fixering...
Ta bort
Radera händelser
Nytt dokument
Händelsealternativ...
Stäng
Stäng flikgrupp
Info
Panelalternativ...
Färgprover
Stäng
Stäng flikgrupp
Justeringar
Automarkera parameter
Återställ
Spara förinställning...
Läs in förinställning...
Ta bort aktuell förinställning
Automatikalternativ (Nivåer/Kurvor)...
Visa bortfall för svarta/vita punkter (Nivåer/Kurvor)
Visningsalternativ för kurvor...
Intensitet/kontrast
Nivåer
Kurvor
Exponering
Lyster
Nyans/mättnad
Färgbalans
Svartvitt
Fotofilter
Blanda kanaler
Invertera
Färgreduktion
Tröskelvärde
Övertoningskarta
Selektiv färgändring
Sök färg
Lägg till mask som standard
Klipp till lager
Stäng
Stäng flikgrupp
Kanaler
Ny kanal...
Duplicera kanal...
Ta bort kanaler
Ny dekorfärgskanal...
Lägg samman dekorfärgskanal
Kanalalternativ
Dela kanal
Lägg samman kanaler...
Panelalternativ...
Stäng
Stäng flikgrupp
Klonkälla
Källa 1
Källa 2
Källa 3
Källa 4
Källa 5
Återtställ omforma
Lås bildruta
Visa överdrag
Klipp till penselspets
Dölj övertäckning automatiskt
Invertera övertäckning
Stäng
Stäng flikgrupp
Lager
Nytt lager... Skift+Ctrl+N
Kopiera CSS
Kopiera SVG
Duplicera lager (grupp)...
Ta bort lager (grupp)
Ta bort dolda lager
Snabbexportera som PNG Ctrl+'
Exportera som... Alt+Skift+Ctrl+'
Ny grupp...
Ny grupp från lager...
Komprimera alla grupper
Ny rityta ...
Rityta från grupper ...
Rityta från lager ...
Ram från lager...
Konvertera till ram
Lås lager... Ctrl+/
Konvertera till smart objekt
Redigera innehåll
Återtställ omforma
Konvertera till lager
Blandningsalternativ...
Redigera justering...
Skapa/frigör urklippsmask Alt+Ctrl+G
Länka/bryt länk till lager
Markera länkade lager
Lägg samman lager Ctrl+E
Lägg samman synliga Skift+Ctrl+E
Gör till ett lager
Animeringsalternativ>
Automatisk
Visa alltid
Dölj alltid
Panelalternativ...
Stäng
Stäng flikgrupp
Lagerkompositioner
Ny lagerkomposition...
Duplicera lagerkomposition
Ta bort lagerkomposition
Uppdatera lagerkomposition
Uppdatera lager
Uppdatera lagrets synlighet
Uppdatera lagrets position
Uppdatera lagrets utseende
Uppdatera val av lagerkomposition för smarta objekt
Använd lagerkomposition
Nästa lagerkomposition
Föregående lagerkomposition
Återställ senaste dokumentstatus
Alternativ för lagerkomposition...
Stäng
Stäng flikgrupp
Måttlogg
Ange måttskala>
Standard
Egen ...
Markera datapunkter>
Egen...
Registrera mått
Markera alla
Avmarkera alla
Exportera markerade...
Ta bort markerade
Visa panelen automatiskt
Stäng
Stäng flikgrupp
Mönster
Ny mönsterförinställning...
Ny mönstergrupp...
Ändra namn på Mönster...
Ta bort Mönster...
Endast text
Små miniatyrbilder
Stora miniatyrbilder
Liten lista
Stor lista
Visa sökfält
Visa senaste
Lägg till standardmönster...
Importera mönster...
Exportera valda mönster...
Äldre mönster med mera
Stäng
Stäng flikgrupp
Penselinställningar
Ny penselförinställning...
Radera Penselkontroller
Återställ alla låsta inställningar
Kopiera textur till andra verktyg
Penslar
Ny penselförinställning...
Ny penselgrupp...
Ändra namn på Pensel...
Ta bort Pensel...
Penselnamn
Penseldrag
Penselspets
Visa ytterligare förinställningsinformation
Visa sökfält
Visa senaste penslar
Lägg till standardpenslar...
Importera penslar...
Exportera valda penslar...
Hämta fler penslar...
Konverterade förinställningar för äldre verktyg
Äldre penslar
Stäng
Stäng flikgrupp
Status
Visa>
Dokumentstorlekar
Dokumentprofil
Dokumentdimensioner
Måttskala
Virtuellt minne
Effektivitet
Timing
Aktuellt verktyg
32-bitars exponering
Lagringsförlopp
Stilar
Ny formatförinställning...
Ny formatgrupp...
Ändra namn på Stil...
Ta bort Stil...
Endast text
Små miniatyrbilder
Stora miniatyrbilder
Liten lista
Stor lista
Visa sökfält
Visa senaste
Lägg till standardformat...
Importera attribut...
Exportera valda format...
Äldre format med mera
Stäng
Stäng flikgrupp
Tidslinje (bildrutor)
Ny bildruta
Ta bort bildrutor
Ta bort animering
Kopiera bildrutor
Klistra in bildrutor...
Markera alla bildrutor
Gå till>
Nästa bildruta
Föregående bildruta
Första bildrutan
Sista bildrutan
Övergång...
Invertera bildrutor
Optimera animering...
Gör bildrutor från lager
Lägg samman bildrutor till lager
Matcha lager tvärs över bildrutor...
Skapa nytt lager för varje ny bildruta
Nya lager synliga i alla bildrutor
Konvertera till tidslinje för video
Panelalternativ...
Stäng
Stäng flikgrupp
Tidslinje (video)
Gå till>
Tid…
Nästa bildruta
Föregående bildruta
Första bildrutan
Sista bildrutan
Början på arbetsytan
Slutet på arbetsytan
Dela vid spelhuvudet
Flytta och beskär>
Flytta början till spelhuvudet
Flytta slutet till spelhuvudet
Beskär början vid spelhuvudet
Beskär slutet vid spelhuvudet
Konvertera bildrutor>
Skapa bildrutor från klipp
Sammanfoga bildrutor till klipp
Konvertera till bildruteanimering
Arbetsområde>
Ställ in början vid spelhuvudet
Ställ in slutet vid spelhuvudet
Extrahera arbetsyta
Lyft arbetsyta
Ta bort tidslinje
Nyckelbildrutor>
Ta bort
Kopiera
Klistra in
Markera alla
Avmarkera alla
Linjär interpolation
Håll interpolering
Kommentarer>
Redigera tidslinjekommentar...
Exportera som HTML...
Exportera som text...
Repetera uppspelning
Tillåt att bildrutor hoppas över
Visa>
Alla klipp
Endast videogrupper
Endast favoritklipp
Ange favoritklipp
Spår för kommentarer
Spår för globalt ljus
Aktivera kortkommandon för tidslinje
Aktivera automatisk gruppering av klipp
Aktivera Onion Skins
Aktivera 3D-spår
Onion Skin-inställningar…
Ställ in tidslinjens bildhastighet...
Panelalternativ...
Återge video …
Stäng
Stäng flikgrupp
Verktygsförinställningar
Ny verktygsförinställning...
Döp om verktygsförinställning...
Ta bort verktygsförinställningen
Verktyget Sortera efter
Visa alla verktygsförinställningar
Visa aktuella verktygsförinställningar
Endast text
Liten lista
Stor lista
Återställ verktyg
Återställ alla verktyg
Förinställningshanteraren...
Återställ verktygsförinställningar...
Läs in verktygsförinställningar...
Spara verktygsförinställningar...
Ersätt verktygsförinställningar...
Konvertera till penselförinställning
Konvertera alla till penselförinställningar...
Beskär och markera
Text
Stäng
Stäng flikgrupp
Överblick
Panelalternativ...
Stäng
Stäng flikgrupp
Övertoningar
Ny övertoningsförinställning...
Ny övertoningsgrupp...
Ändra namn på Övertoning...
Ta bort Övertoning...
Endast text
Små miniatyrbilder
Stora miniatyrbilder
Liten lista
Stor lista
Visa sökfält
Visa senaste
Linjär övertoning
Radiell övertoning
Vinkelövertoning
Speglad övertoning
Diamantövertoning
Lägg till standardövertoningar...
Importera övertoningar...
Exportera valda övertoningar...
Äldre övertoningar
Stäng
Stäng flikgrupp

 

Verktyg

Verktyg   Genväg
Direktmarkering   A
Banmarkering   A
Verktyg för innehållsmedveten flyttning   J
Linjal   I
Ramverktyg   K
Segment   C
Markera segment   C
Verktyg för perspektivbeskärning   C
Beskärning   C
Linje   U
Egen form   U
Rektangel   U
Polygon   U
Avrundad rektangel   U
Ellips   U
Flytta   V
Rityta   V
Snabbval   W
Trollstav   W
Magnetlasso   L
Polygonlasso   L
Lasso   L
Markeringsram för en rad    
Markeringsram för en kolumn    
Rektangulär markeringsram   M
Elliptisk markeringsram   M
Pensel   B
Penna   B
Blandpensel   B
Färgersättning   B
Oskärpa    
Skärpa    
Smeta ut    
Färgprov   I
Pipett   I
Ritstift   P
Frihandsritstift   P
Krökningsritstift   P
Suddgummi   E
Bakgrundssuddgummi   E
Magiskt suddgummi   E
Smart Lagningspensel   J
Lagningspenseln   J
Lappa   J
Händelsepensel   Y
Konsthändelsepensel   Y
Hand   H
Rotera vy-verktyget   R
Röda ögon-verktyg   J
Klonstämpel   S
Mönsterstämpel   S
Färgpyts   G
Övertoning   G
Skugga   O
Efterbelys   O
Svamp   O
Lägg till fästpunkt    
Radera fästpunkt    
Konvertera fästpunkt    
Lodrät text   T
Lodrät textmask   T
Zooma   Z
Räkningsverktyg   I
Vågrät text   T
Släpp 3D-material   G
Vågrät textmask   T
Verktyget 3D-materialpipett   I
Verktyget Anteckningar   I
Triangelverktyget   U
Objektmarkering   W
Riktat justeringsverktyg    
Standardfärger för bakgrund och förgrund   D
Byt för-/bakgrundsfärger   X
Växla mellan lägena Standard och Snabbmask   Q
Växla skärmlägen   F
Växla Bevara genomskinlighet   /
Minska penselstorlek   <
Öka penselstorlek   >
Minska penselhårdhet   Ö
Öka penselhårdhet   Ä
Föregående pensel   ,
Nästa pensel   .
Första penseln   ;
Senaste penseln   :
Väljare för förgrundsfärg    
Väljare för bakgrundsfärg    
Läs in blandpenseln    
Skölj blandpenseln    
Aktivera och inaktivera automatisk inläsning av blandpenseln    
Aktivera och inaktivera automatisk sköljning av blandpenseln    
Växla blandpenselprov, alla lager    
Vässa eroderande spetsar    
Växling av läget för direktmarkering    
Växla penselairbrushläge    
Växla storlek för penseltryckskontroller    
Växla opacitet för penseltryckskontroller    
Växla mellan att avaktivera symmetri/senaste symmetri    
Aktivera/avaktivera symmetrisynlighet    

 

Arbetsyta

Kommando Genväg
Markera och maskera
Verktyg>
Snabbval W
Förfina kantpensel R
Pensel B
Objektmarkering W
Lasso L
Polygonlasso L
Hand H
Zooma Z
Egenskaper och verktygsalternativ>
Växla verktygsläge E
Visa kant J
Visa ursprungligt P
Förhandsvisning med hög kvalitet
Växla vyläge F
Avaktivera vyer X
Marscherande myror M
Täcka över V
På svart A
På vitt T
Svartvitt K
På lager Y
Lökskal O
Smart radie
Sanera färger
Innehållsanpassad fyllning
Verktyg>
Färgprovspensel B
Lasso L
Polygonlasso L
Hand H
Zooma Z
Egenskaper och verktygsalternativ>
Växla verktygsläge E
Visa färgprovsområde
Ta prov på alla lager
Skala
Spegla
Neural Filters
Verktyg>
Hand H
Zooma Z

En ny plattform

Mindre programmering och ett rikt utbud av funktioner speciellt anpassat för dynamiskt innehåll och media.

Som ni ser har vi gjort om hela sidan som vi hittills designat, kodat och varit värd för, från grunden upp. Detta innebar att varje uppdatering eller förändring krävde betydande tid.

Tid som vi för stunden väljer att lägga på annat, bland annat betydligt mer innehåll som kommer innefatta allt från fotogalleri, videopresentationer, filer, dokument och tjänster.

WordPress är ett bra val, om bara för stunden

Det kan för vissa anses vara ett steg bakåt. Men med allt planerat, kommande och omfattande nytt innehåll är det ”fair trade”.

För webbansvarig kort och gott en väsentlig avlastning.
Den enklaste förklaringen kan summeras med en mening:

Mindre programmering och ett rikt utbud av funktioner speciellt anpassat för dynamiskt innehåll och media.